Tikittussat / Ankomster / Arrivals
18. februar 2019
Rute Fra Planlagt Forventet Status
GL 7300 Qasigiannguit 10:00 10:08 Landet
GL 533 Ilulissat 10:05 Landet
GL 811 Nuuk 12:20 Landet
GL 534 Kangerlussuaq 12:15 Landet
GL 7300 12:10 Landet
GL 7301 Kitsissuarsuit 13:45 13:42 Landet
GL 7302 Qeqertarsuaq 15:10 15:10
19. februar 2019
Rute Fra Planlagt Forventet Status
GL 7300 Qeqertarsuaq 10:15
GL 533 Ilulissat 10:30
GL 534 Kangerlussuaq 14:15
Aallartussat / Afgange / Departures
18. februar 2019
Rute Til Planlagt Forventet Status
GL 7300 Kangaatsiaq 10:20 Startet
GL 533 Kangerlussuaq 10:30 Startet
GL 534 Ilulissat 12:40 Startet
GL 811 Ilulissat 12:45 Startet
GL 7301 Kitsissuarsuit 13:10 Startet
GL 7302 Qeqertarsuaq 14:05 Startet
GL 7302 Ilulissat 15:25
19. februar 2019
Rute Til Planlagt Forventet Status
GL 7300 Qasigiannguit 10:35
GL 533 Kangerlussuaq 10:55
GL 534 Ilulissat 14:40