Tikittussat / Ankomster / Arrivals
15. juni 2019
Rute Fra Planlagt Forventet Status
GL 501 Ilulissat 08:30 Landet
GL 542 Nuuk 09:05 Aflyst
GL 502 Nuuk 09:10 Landet
GL 500 Nuuk 09:25 Landet
GL 226 Nuuk 10:00 Landet
GL 548 Nuuk 11:20 Landet
GL 781 København 11:40 Landet
GL 544 Nuuk 11:55 Aflyst
GL 571 Ilulissat 12:00 Landet
GL 232 Sisimiut 11:50 Landet
GL 533 Aasiaat 12:25 Landet
NY 440 Ilulissat 13:00 13:00
GL 227 Sisimiut 14:10 Landet
GL 512 Nuuk 14:40 Aflyst
GL 4513 Ilulissat 15:25 Landet
GL 513 Ilulissat 15:20 Aflyst
GL 515 Ilulissat 16:10 Aflyst
GL 718 Ilulissat 16:30 Landet
16. juni 2019
Rute Fra Planlagt Forventet Status
GL 502 Nuuk 07:50
GL 501 Ilulissat 08:05
GL 500 Nuuk 08:15 Aflyst
GL 4500 Maniitsoq 08:20 08:35
GL 226 Nuuk 09:00
GL 544 Nuuk 09:55 11:15
GL 779 København 09:55
GL 546 Nuuk 10:25
GL 571 Ilulissat 10:50 Aflyst
GL 548 Nuuk 10:55
GL 232 Sisimiut 10:50
GL 533 Aasiaat 11:10
GL 227 Sisimiut 13:10
GL 513 Ilulissat 14:05
GL 512 Nuuk 14:15
GL 1556 Nuuk 14:25
GL 515 Ilulissat 15:00 Aflyst
GL 718 Ilulissat 16:30
Aallartussat / Afgange / Departures
15. juni 2019
Rute Til Planlagt Forventet Status
GL 501 Nuuk 09:00 Startet
GL 1541 Nuuk 09:40 Aflyst
GL 502 Ilulissat 09:40 Startet
GL 500 Ilulissat 09:55 Startet
GL 226 Sisimiut 10:25 Startet
GL 555 Nuuk 12:15 Startet
GL 551 Nuuk 12:25 Aflyst
GL 543 Nuuk 12:35 Aflyst
GL 235 Sisimiut 12:45 Startet
GL 534 Aasiaat 12:55 Startet
GL 782 København 13:10 Startet
GL 582 Ilulissat 13:20 Startet
GL 227 Nuuk 14:35 Startet
GL 512 Ilulissat 15:15 Aflyst
GL 513 Nuuk 15:50 Aflyst
GL 4513 Nuuk 15:50 Startet
GL 515 Nuuk 16:35 Aflyst
GL 718 Keflavik 16:55 Startet
16. juni 2019
Rute Til Planlagt Forventet Status
GL 502 Ilulissat 08:25
GL 501 Nuuk 08:35
GL 4500 Ilulissat 08:45 Aflyst
GL 500 Ilulissat 08:45 Aflyst
GL 1541 Nuuk 09:00
GL 811 Ilulissat 09:15
GL 226 Sisimiut 09:25
GL 551 Nuuk 10:25 12:10
GL 553 Nuuk 10:50
GL 780 København 11:40
GL 534 Aasiaat 11:45 14:50
GL 235 Sisimiut 11:45
GL 555 Nuuk 11:50
GL 582 Ilulissat 12:05
GL 227 Nuuk 13:35
GL 513 Nuuk 14:35
GL 512 Ilulissat 14:55
GL 515 Nuuk 15:25 Aflyst
GL 718 Keflavik 16:55