Tikittussat / Ankomster / Arrivals
23. august 2019
Rute Fra Planlagt Forventet Status
GL 500 Nuuk 07:40 Landet
GL 501 Ilulissat 07:50 Landet
GL 502 Nuuk 08:05 Landet
GL 264 Maniitsoq 09:05 Landet
GL 272 Nuuk 09:55 Landet
GL 573 Ilulissat 10:00 Landet
GL 779 København 09:55 Landet
GL 548 Nuuk 10:55 Landet
GL 571 Ilulissat 11:00 Landet
GL 533 Aasiaat 11:05 Landet
GL 232 Sisimiut 10:55 Landet
GL 265 Sisimiut 13:40 Landet
GL 513 Ilulissat 14:05 Landet
GL 512 Nuuk 14:15 Landet
GL 515 Ilulissat 15:30 Landet
GL 812 Upernavik 18:20 18:25
GL 585 Ilulissat 20:05
GL 1556 Nuuk 20:30
GL 560 Nuuk 20:50
GL 583 Ilulissat 21:00
GL 731 Keflavik 20:15
24. august 2019
Rute Fra Planlagt Forventet Status
GL 501 Ilulissat 08:30
GL 502 Nuuk 09:10
GL 500 Nuuk 09:25
GL 226 Nuuk 10:00
GL 548 Nuuk 11:20
GL 542 Nuuk 11:40
GL 781 København 11:40
GL 571 Ilulissat 12:00
GL 232 Sisimiut 11:50
GL 533 Aasiaat 12:25
NY 440 Ilulissat 13:00 13:00
NY 440 Ilulissat 13:00 13:00
GL 6410 Ilulissat 14:10
GL 227 Sisimiut 14:10
GL 512 Nuuk 14:40
GL 513 Ilulissat 15:20
GL 515 Ilulissat 16:10
GL 718 Ilulissat 16:30
GL 1556 Nuuk 18:50
Aallartussat / Afgange / Departures
23. august 2019
Rute Til Planlagt Forventet Status
GL 500 Ilulissat 08:10 Startet
GL 501 Nuuk 08:25 Startet
GL 502 Ilulissat 08:40 Startet
GL 264 Sisimiut 09:30 Startet
GL 272 Aasiaat 10:20 Startet
GL 582 Ilulissat 10:45 Startet
GL 555 Nuuk 11:50 Startet
GL 580 Ilulissat 11:55 Startet
GL 553 Nuuk 12:00 Startet
GL 235 Sisimiut 12:10 Startet
NY 440 Reykjavik 13:25
GL 265 Maniitsoq 14:15 Startet
GL 730 Keflavik 14:40 Startet
GL 513 Nuuk 15:00 Startet
GL 512 Ilulissat 15:10 Startet
GL 515 Nuuk 16:05 Startet
GL 812 Nuuk 18:45
GL 586 Ilulissat 20:45
GL 1557 Nuuk 21:00
GL 561 Nuuk 21:15
GL 584 Ilulissat 21:25
GL 1784 København 21:35
24. august 2019
Rute Til Planlagt Forventet Status
GL 501 Nuuk 09:00
GL 502 Ilulissat 09:40
GL 500 Ilulissat 09:55
GL 226 Sisimiut 10:25
GL 555 Nuuk 12:15
GL 543 Nuuk 12:35
GL 235 Sisimiut 12:45
GL 534 Aasiaat 12:55
GL 782 København 13:10
GL 582 Ilulissat 13:20
NY 440 Reykjavik 13:25
GL 227 Nuuk 14:35
GL 512 Ilulissat 15:15
GL 513 Nuuk 15:50
GL 515 Nuuk 16:35
GL 718 Keflavik 17:30
GL 1557 Nuuk 19:15