Tikittussat / Ankomster / Arrivals
24. juni 2017
Rute Fra Planlagt Forventet Status
GL 1540 Nuuk 08:35 Landet
GL 502 Nuuk 09:05 Landet
GL 501 Ilulissat 09:00 Aflyst
GL 4501 Aasiaat 09:05 Landet
GL 500 Nuuk 09:25 Landet
GL 226 Nuuk 10:00 Landet
GL 544 Nuuk 11:15 Landet
GL 781 København 11:40 Landet
GL 548 Nuuk 11:55 14:15
GL 571 Ilulissat 12:00 Landet
GL 232 Sisimiut 11:50 Landet
GL 533 Aasiaat 12:25 Landet
NY 440 Ilulissat 13:00 13:00
GL 227 Sisimiut 14:10 14:46
GL 512 Nuuk 15:15 15:15
GL 513 Ilulissat 15:20
GL 515 Ilulissat 16:00
25. juni 2017
Rute Fra Planlagt Forventet Status
GL 502 Nuuk 07:50
GL 501 Ilulissat 08:05
GL 500 Nuuk 08:15
GL 226 Nuuk 09:00
GL 544 Nuuk 09:55
GL 779 København 09:55
GL 573 Ilulissat 10:05
GL 4573 Aasiaat 10:05 Aflyst
GL 548 Nuuk 10:45
GL 571 Ilulissat 10:50
GL 232 Sisimiut 10:50
GL 533 Aasiaat 11:10
GL 227 Sisimiut 13:10
GL 513 Ilulissat 14:05
GL 515 Ilulissat 14:55
GL 517 Ilulissat 20:10 Aflyst
Aallartussat / Afgange / Departures
24. juni 2017
Rute Til Planlagt Forventet Status
GL 1541 Nuuk 09:00 Startet
GL 501 Nuuk 09:35 Aflyst
GL 4501 Nuuk 09:35 Startet
GL 502 Ilulissat 09:40 Startet
GL 500 Ilulissat 09:55 Startet
GL 226 Sisimiut 10:25 Startet
GL 551 Nuuk 12:10 Startet
GL 235 Sisimiut 12:45 13:20 Startet
GL 555 Nuuk 12:50 14:40
GL 534 Aasiaat 12:55 Startet
GL 782 København 13:10 14:40
GL 582 Ilulissat 13:20 Startet
NY 440 Reykjavik 13:25
GL 227 Nuuk 14:35 15:11
GL 513 Nuuk 15:50
GL 512 Ilulissat 15:55 16:10
GL 515 Nuuk 16:25
25. juni 2017
Rute Til Planlagt Forventet Status
GL 502 Ilulissat 08:25
GL 501 Nuuk 08:30
GL 500 Ilulissat 08:45
GL 226 Sisimiut 09:25
GL 551 Nuuk 10:25
GL 4208 Sisimiut 10:45 10:30
GL 780 København 11:40
GL 555 Nuuk 11:40
GL 534 Aasiaat 11:45
GL 235 Sisimiut 11:45
GL 582 Ilulissat 12:05
GL 227 Nuuk 13:35
GL 513 Nuuk 14:35
GL 515 Nuuk 15:20
GL 517 Nuuk 20:35 Aflyst